Zhejiang Wanchao Electrical Co.,Ltd

Add: No. 2898, Ouhai avenue, Quxi, Ouhai, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel: +86-577-86261629、86269629
Fax: +86-577-86266886
E-mail: info@wanchao.com.cn
Web: www.wanchao.com.cn       www.chinawanchao.com
Office
Tel: +86-577-86272658
Purchasing department
Tel: +86-577-86272689
Sales department
Tel: +86-577-86261629