• Car model: Apply to LifanX50/650;Huachen Xinyuan 750/Swy X7
  • Sheet number: Lifan map number:AAB3634600 Huachen Xinyuan map number:3778100-C01
  • Model number: WS307D-1000